Diszkalkulia

A számolási zavar esetén nem csak a tényleges matematikai műveletvégzést kell erősítenünk a gyermekekben. E tantárgy elsajátításához elengedhetetlen a téri-, síkbeli, időbeli tájékozódás, a mennyiségi viszonyok felismerése, a számfogalom kialakulása. Az eszközökkel való szemléltetés, folyamatos manipuláció segíti az alapkészségek fejlődését. E kategóriába a fent említett szempontoknak megfelelő játékokat válogattunk be. 
Tovább
A számolási zavar esetén nem csak a tényleges matematikai műveletvégzést kell erősítenünk a gyermekekben. E tantárgy elsajátításához elengedhetetlen a téri-, síkbeli, időbeli tájékozódás, a mennyiségi viszonyok felismerése, a számfogalom kialakulása. Az eszközökkel való szemléltetés, folyamatos manipuláció segíti az alapkészségek fejlődését. E kategóriába a fent említett szempontoknak megfelelő játékokat válogattunk be. 
Tovább