A webáruház használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Regisztációs hozzájáruló nyilatkozat

Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat

 

Alulírott mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a TOP-GRADUS Kft. (székhely:8400 Ajka, Gergőföldi u. 25.; adószám:13737247-2-19;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat az Infotv. 5. §

(1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

1. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése

és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. A regisztrációval kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

4. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás

megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a webáruházban történő rendelésfolyamat gyorsítása

5. Az adatkezelésre jogosult személyek:

Adatkezelő: Top-Gradus Kft. sales munkatársai

6. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett kéréséig kezeli. A

Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 A tájékoztatás jog;

 A helyesbítéshez való jog;

 A törléshez való jog;

 Az adatkezelés korlátozásához való jog;

 Az adathordozhatósághoz való jog;

 A tiltakozáshoz való jog;

 A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon

belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos

kérdéseire.

Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha

 kezelése jogellenes,

 az érintett kéri,

 az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt,

 azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a

továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:

+36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.