Okoskocka fejlesztő játékok

Az Okos(koc)ka Fejlesztő Játékcsalád egy pszichológusokból és pedagógusokból álló team által fejlesztett kiváló, védett magyar termék. A  4-14 éves korú gyermekek képességeinek szakszerű, pontos megismerésére, fejlesztésére szolgál.

A fejlesztő kockajáték-család számos szempontból újszerűnek és korszerűnek mondható:
-Elsősorban fejlesztő eszköz, mellyel a gyermek gyakran játszhat. Eközben világossá válik, mivel boldogul könnyebben és nehezebben, s ez megbízhatóvá teszi a gyermek fejlettségének megítélését.
-Az eszköz megbízható előrejelzést ad a tanulási zavar veszélyeztetettségének megállapítására, illetve a tanulási zavar okainak feltárására. Amennyiben a gyermek lényegesen alulteljesít az életkora alapján elvárttól, vagy teljesítménye diszharmóniát mutat (egyes nehezebb feladattal jobban boldogul, mint néhány könnyebb feladattal), s nagyon fontos, hogy a játékos fejlesztések sem mutatnak fejlődést, akkor joggal gondolhatunk potenciális tanulási zavarra.
-Átmenetet képez a kétdimenziós feladatlapok és a háromdimenziós, manipulatív tevékenységet jelentő eszközök között. A manipulációba ágyazott percepció-fejlesztés hatékonyabb eljárás, mint a feladatlapozás. Ennek oka, hogy a vizuális ingerek szerveződésében a gyermek aktívan részt vehet, figyelmi funkciói eredményesebbek és motivációja is erősebb. Szívesebben és gyakrabban foglalatoskodnak a gyermekek fejlesztő eszközökkel, mint feladatlapokkal. Ugyanezt tapasztaltuk a kockajáték-család esetében is.
-Az eszköz-család sok játékos feladathelyzetben biztosítja az önellenőrzés lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek egyedül, vagy akár felnőtt jelenléte nélkül két-három fős csoportokban is játszathatnak a kockákkal.

Az OKOS(KOC)KA Fejlesztő Kockajáték-család a játékon túl  kellő szakképesítés birtokában diagnosztikus és fejlesztő eszköz-családként is szolgál. Ezen eszközök birtokában a szakmailag megfelelően felkészült szakember teljes képet alkothat a vizsgált gyermek képességeinek fejlettségéről, a fejlődés jellemzőiről, a fejlesztés mikéntjéről.


FIGYELEM! Az OKOS(KOC)KA Fejlesztő Kockajáték-család diagnosztikus alkalmazásához, illetve a vizsgált gyermekről való pedagógiai véleményalkotáshoz megfelelő szakképesítés szükséges, melyet a POLIFORMA KFT képzéseiben szerezhetnek meg a pedagógusok.

Tovább
Keresés típusa
Miben keressen
Ft
Ft
Az OKOSKOCKA Fejlesztő Kockajáték-család a játékon túl kellő szakképesítés birtokában diagnosztikus és fejlesztő eszköz-családként is szolgál. Ezen eszközök birtokában a szakmailag megfelelően felkészült szakember teljes képet alkothat a vizsgált gyermek képességeinek fejlettségéről, a fejlődés jellemzőiről, a fejlesztés mikéntjéről. Diagnosztikai mérést nem végezhetnek tanfolyam nélkül, de mint fejlesztő eszközt bátran használhatják. Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család által a gyerekek örömmel és játékként sajátítják el, illetve gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek.
Játékliget játék webshopunk játékkategóriáinak óriási választékával állunk intézmények, óvodák, iskolák, fejlesztési központok rendelkezésére. Fedezd fel minőségi kínálatunkat!

Az Okoskocka Fejlesztő Játékcsaládot pszichológusokból és pedagógusokból álló team dolgozta ki, azzal a céllal, hogy a gyerekek, 3-10 éves kor között, játékos formában gyakorolhassák az olvasás-írás-számoláshoz szükséges képességeket. A fejlesztő eszköz minden hét képességterületre készült, egy-egy kockacsaláddal, mely 120 kockából áll. 

Az Okoskocka témakörei:

-A számolás kockái változatos formában biztosítják a matematikai gondolkodás fejlődését az alábbi téren: matematikai fogalmak értelmezése; számsorismeret; mennyiségállandóság; számképek ismerete; számfogalom; műveletvégzés (halmazképzés, hozzáadás, elvevés, bontás, szorzás).

-A testséma kockái lehetővé teszik, hogy a gyermek testtudata (test felépítése, testrészek ismerete); vizuális-poszturális testsémája (mozgás feletti kontroll, testhatárok érzékelése, testhelyzetek azonosítása, utánzása) és testképe (önismeret) megfelelően fejlődhessen.

-A tér- és időészlelés játékokban a térirányok ismerete, a tér rendezése, a térben, síkban való tájékozódás, a téri pozíciók meghatározása, a tárgyak mentális forgatása, valamint az idő napszakhoz és évszakhoz kötődő fogalmai (óra, hét napjai, hónapok, év) kerülnek gyakorlásra.

-Az akusztikus észlelés során a hangok megragadása, megkülönböztetése, leválasztása, a szavak analízise és szintézise könnyedén fejleszthető az eszközcsalád kockáival.

-A vizuális észlelés minden területe (formaészlelés, összehasonlítás-megkülönböztetés, analízis-szintézis, soralkotás, csoportosítás) fejleszthető a kockacsaláddal.

-Az anyanyelvi játék a főnevek, igék, melléknevek, relációs szavak gazdag szókincsvilágán keresztül segít, hogy a gyermekek az ismereteiket fogalmakba rendszerezhessék.

-A mese- és szövegértés játékainak segítségével az oksági és időrendi viszonyok megfogalmazását a fogalmi és a logikus gondolkodást, az összehasonlítást, a kategorizálás műveleteit a beszéddel együtt gyakorolhatják a gyerekek.

A fórumon a szakemberek hangsúlyozták, hogy a kockák fejlesztő eszközök, mellyel a gyermek elsősorban játszik, s ezen keresztül a manipulatív tevékenykedés közben figyelmi funkciói eredményesebben működnek, s az adott képességterület részképességei is fejlődnek. Az eszköz ugyanakkor megbízható előrejelzést ad a tanulási zavar veszélyeztetettségének megállapítására is. Diagnosztikus eszközként való alkalmazását 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen lehet elsajátítani, s így a szakmailag megfelelően felkészült szakember teljes képet alkothat a vizsgált gyermek képességeinek fejlettségéről, a fejlődés jellemzőiről, a fejlesztés mikéntjéről. (forrás: jnszmpsz.hu „Mentális képességek játékos fejlesztése az okoskocka eszközökkel” című interaktív, játékos szakmai fórum )  

Karácsonyi ajándékötletek


Évről-évre visszatérő kérdés, hogy mi az, amit karácsonyra ajándékozzunk a különböző korú gyerekeknek; mi is az, ami koruknak megfelelő karácsonyi ajándék, aminek örülnének, és amivel sokáig is játszanának. Játék webshopunk ebben többféle válogatás segítségével szeretne tippeket, ötleteket adni:    • Az alábbi népszerű játékok karácsonyi ajándékba játékkategóriák segítségével webáruházunk legkedveltebb, legtöbb vásárlónk által választott TOP játékait, ajándékait, legnépszerűbb játékait válogattuk össze, korcsoportok szerint válogatva.Tovább